Bloggar som lyfter fördelar av regelbunden massage & kundcase

Spökskrivare brukar man kalla en författare eller skribent som jobbar i det dolda för att lyfta fram någon annans verk. Jag är ingen copywriter eller specialist på text, men i min roll som kommunikatör lär jag känna ett varumärke på djupet och kan därför skriva i form av varumärket själv eller som företrädare för varumärket.

Read More

Strategi ska befästa BearPeaks position & få fler att välja ett fjällnära liv

Det Årebaserade företaget BearPeak projekterar och bygger boendemiljöer i fjällnära attraktiva lägen, främst i Jämtland och Härjedalen. BearPeak kände ett behov av att befästa sin position och differentiering på marknaden, hitta ett effektfullt sätt att arbeta med sin kommunikation och tydliggöra varumärket. Ett strategijobb genomfördes 2020 tillsammans med Sara Carlemår och arbetet med att aktivera kommunikationen rullar på sedan dess.

Read More

Världsutställningen i Dubai, Expo 2020: projektledning av filmning

Den 1 Oktober 2021 - 31 Mars 2022 hålls världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. I min roll som kommunikationsstrateg har jag många olika uppdrag, ett av dem var att koordinera kontakter i samband med filmning av då trästockarna till den Svenska montern, paviljongen ”The Forest” valdes ut och avverkades. 

Read More

Skriver om gärdsgårdshantverk som spökskrivare

Spökskrivare brukar man kalla en författare eller skribent som jobbar i det dolda för att lyfta fram någon annans verk. Jag är ingen copywriter eller specialist på text, men i min roll som kommunikatör lär jag känna ett varumärke på djupet och kan därför skriva i form av varumärket själv eller som företrädare för varumärket.

Read More