Skriver om gärdsgårdshantverk som spökskrivare

Spökskrivare brukar man kalla en författare eller skribent som jobbar i det dolda för att lyfta fram någon annans verk. Jag är ingen copywriter eller specialist på text, men i min roll som kommunikatör lär jag känna ett varumärke på djupet och kan därför skriva i form av varumärket själv eller som företrädare för varumärket.

Ett företag som jag spökskrivit åt under många år är Jämtgärsgård. Det privatägda företaget djupt inne i de Jämtländska skogarna som är proffs på att bygga gärdsgårdar. Det är en ynnest att förkovra sig i gärdsgårdar som en del av vårt svenska kulturarv, i företagets hantverk och träet som råvara.  Här är några bloggartiklar jag gjort reasearch till och skrivit för Jämtgärsård. Förutom att vara värdeskapande innehåll på hemsidan är bloggartiklarna en viktig del av företagets arbete med inbound marketing, de används i utskick till befintliga och potentiella kunder, sociala mediainlägg mm; längs kundens köpprocess och företagets säljprocess. 

Karnvirke Arkitekturs syn på gärdsgård som inslag i hållbar designGärdsgård som inslag i hållbar design

Jämtländska arkitektbyrån Kärnvirke Arkitektur har väckt vår nyfikenhet, utifrån deras filosofi och utifrån att vi har några tydliga gemensamma nämnare. Trä som råvara och ödmjukheten över tid som faktor, är något båda företagen har som kärna i sin verksamhet. Vi har intervjuat Tommy Vince, Arkitekt MSA, medgrundare och delägare av Kärnvirke Arkitektur för att få hans syn på trä som råvara och arkitekturens roll i hållbar design.

Läs bloggartikeln

Snickaren Peshwars resa från Syrien till oss på JämtgärsgårdSnickaren Peshwars resa från Syrien till oss på Jämtgärsgård

Peshwar Omar är möbelsnickaren från Syrien, som började arbeta hos Jämtgärsgård 2018, då 26 år gammal. Han bor idag med sin fru och deras tre barn i Svenstavik där familjen landat tryggt, efter en brokig och otrygg tid många år innan det. Eftersom vi verkar i ett glesbefolkat län och har behov av kvalificerad arbetskraft känns det fantastiskt att vi hittade varandra, Peshwar som person och Jämtgärsgård som företag. 

Läs bloggartikeln

Gärdsgård på fäbod i Hede, av Jämtgärsgård.Gärdsgårdens funktion på fädboden, ett kulturarv

Under årtusenden har gärdsgårdar i olika skepnader varit ett naturligt inslag i vårt jordbrukssamhälle och använts för att skilja betande djur från växande gröda. Fäbodvallar är en av få platser där gärdsgården fyllde en tydlig funktion och som fortfarande idag finns kvar.

Läs bloggartikeln

 

Gärdsgård från Jämtgärsgård i Sjöängsparken.

Gärdsgård som staket i offentlig miljö

På Jämtgärsgård har vi under en tid varit nyfikna på hur tankarna går kring olika val när en park eller annan offentlig miljö tar form och vid vilka tillfällen just gärdsgård känns rätt som staket. Vi bjöd in landskapsarkitekt Ann Fagerström Tronde och markentreprenör Daniel Forsman till samtal för att få en bild av detta, från ritbordet hela vägen ut till en färdig produkt. Intervjuerna med dem landade i denna blogg.

Läs bloggartikeln

Gärdsgård som staket mot vildsvinBygga gärdsgård ett sätt att hålla vildsvin & rådjur ute

Ibland kan man vilja hålla husdjur inne på tomten i andra fall kan utmaningen vara att stänga vilda djur ute. När vilda djur håller sig i naturen gör de så klart ingen skada men kommer de för nära oss människor och våra bostäder kan det ibland det vara riktigt besvärligt. Att bygga gärdsgård kan vara ett sätt att stänga vilda djur ute, som exempelvis rådjur och vildsvin.

Läs bloggartikeln

Senvuxen gran, rätt gärdsgårdsvirke enligt oss på JämtgärsgårdGenuin råvara & medveten behandling ger rätt gärdsgårdskvalité

Det mest genuina och hållbara virket kommer från orörd skog, där gallring för att träden ska växa sig stora INTE har skett. Man säger att virket är ”senvuxet” vilket innebär att det enskilda trädet har fått för lite näring och för lite soljljus för att växa sig frodigt. Att ett träd är senvuxet ser man på årsringarna som är väldigt täta, det har alltså vuxit väldigt lite varje år. Det innebär bra ur vårt perspektiv! Bilden visar tre kvalitéer virke. Varje ring motsvarar ett års tillväxt i ålder. Från vänster till höger är åldern på virket: 19 år, 37 år och 118 år.

Läs bloggartikeln

 

Leave a Comment