Strategi ska befästa BearPeaks position & få fler att välja ett fjällnära liv

Det Årebaserade företaget BearPeak projekterar och bygger boendemiljöer i fjällnära attraktiva lägen, främst i Jämtland och Härjedalen. BearPeak kände ett behov av att befästa sin position och differentiering på marknaden, hitta ett effektfullt sätt att arbeta med sin kommunikation och tydliggöra varumärket. Ett strategijobb genomfördes 2020 tillsammans med Sara Carlemår och arbetet med att aktivera kommunikationen rullar på sedan dess.

Read More