Världsutställningen i Dubai, Expo 2020: projektledning av filmning

Den 1 Oktober 2021 - 31 Mars 2022 hålls världsutställningen Expo 2020 i Dubai, där uppemot 190 länder deltar under temat ”Connecting Minds – Creating the Future. I min roll som kommunikationsstrateg har jag många olika uppdrag, ett av dem var att koordinera kontakter i samband med filmning av då trästockarna till den Svenska montern, paviljongen ”The Forest” valdes ut och avverkades. 

Världsutställningen i Dubai har tre områden: möjligheter (opportunity), mobilitet (mobility) och hållbarhet (sustainability). Sveriges paviljong är i området hållbarhet. Expo 2020 är regeringens enskilt största satsning inom export- och investeringsfrämjandet.

Under hösten 2018 pågick en arkitekttävling där målsättningen var att utse ett vinnande förslag på konstruktion och design av den svenska paviljongen. En enhällig jury utsåg ”The Forest” av Alessandro Ripellino Arkitekter, Adrien Gardère Studio, Luigo Pardo Architetti till vinnare.

The Forest – Sustainability in practice in the Swedish pavilion.

I min konsultverksamhet har jag många kunder som arbetar med trä som råvara. Det var genom Octowood och specialvirkeskoncern Rundvirke Industri som frågan kom. Genom dem, mitt nätverk och övergripande projektledning av filmningen löste vi uppdraget med att koordinera och inblandande roller och individer. Träden valdes ut från skog i Dalarna, avverkades och behandlades innan transport till Dubai.

 

Se resultatet i film: Ground planting from SwedenExpo2020Dubai on Vimeo.

Byggandet av den svenska träpaviljongen stod klar våren 2021. Den 18 meter höga byggnaden ger ett mäktigt intryck. Paviljongens träkonstruktion och innanmäte innehåller många nya innovativa, smarta och hållbara lösningar. Träbyggnaden i sig innebär avsevärt minskade koldioxidutsläpp i jämförelse med traditionell byggteknik. Den svenska paviljongen är placerad i hållbarhetsdistriktet på världsutställningen. 

https://expo2020.se/

Uppdragsgivare: Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai. 

Team: Rundvirke Industrier, TFJ Produktion

Leave a Comment