Strategi ska befästa BearPeaks position & få fler att välja ett fjällnära liv

Det Årebaserade företaget BearPeak projekterar och bygger boendemiljöer i fjällnära attraktiva lägen, främst i Jämtland och Härjedalen. BearPeak kände ett behov av att befästa sin position och differentiering på marknaden, hitta ett effektfullt sätt att arbeta med sin kommunikation och tydliggöra varumärket. Ett strategijobb genomfördes 2020 tillsammans med Sara Carlemår och arbetet med att aktivera kommunikationen rullar på sedan dess.

Alla företag startar med en behovsupptäckt, en idé till en affär. Affärsidén är inte alltid snitsigt formulerad eller ens nedskriven, men den finns där. Det BearPeaks grundare Anders Ahlqvist upptäckte var kopplat till honom personligen – ett äventyr med familjen, att bo och leva vid fjällen, i Åre. Utifrån detta ihop med sitt intresse för arkitektur, attraktiva områden och rationellt byggande föddes idén hos Anders till företaget BearPeak. Att skapa boendemiljöer så att fler kan få mer tid nära fjällen och kunna äga boende i fjällnära attraktiva lägen. 

Kommunikationsstrategiarbetet inleddes med en kvalitativ kundundersökning och strategisk marknadsplan. Undersökningen blev en viktig och nyttig del i den interna analysen där syftet var att mäta attityden till varumärket BearPeak och hur väl företagets leverans har motsvarat kundernas förväntningar. Befintliga kunder utvalda från olika typen av boenden intervjuades av Sara som analyserade svaren och processade analysen vidare.

En strategiprocess skräddarsys alltid utifrån kundens nuläge och önskade läge men det finns en tydlig process att utgå ifrån. För BearPeaks del omfamnade det strategiska arbetet utöver den interna och externa analysen varumärkesstrategi, marknadsstrategi, kommunikationsstrategi och budgetfördelning. Allt sammanfattades ihop till en strategisk Marknadsplan med en konkret Aktivitetsplan.

- Det strategiska arbetet var riktigt intressant, det fick jag personligen med mig mycket ur, berättar Anders Ahlqvist, ägare av BearPeak. Processen att belysa och diskutera olika områden internt var värdefullt, vi gick till botten med vad vi är duktiga på, vad som särskiljer oss, vad vi behövde vässa, vilken inriktning vi skulle ta framåt och allt fick oss att känna en ännu större trygghet i det vi gör. Som ägare gav strategiprocessen mig nytt bränsle till hur jag vill ta bolaget vidare, säger Anders. Nu använder vi Marknadsplanen som ett strategiskt arbetsdokument med vd, styrelse och löpande internt på företaget.

Martina Szamer som är ansvarig för bolagets försäljning och marknadsföring är den som Sara haft närmst samarbete med genom processen. Efter att ha drivit strategiarbetet har Saras roll fortsatt varit att upphandla, projektleda och vara sparringpartner till Martina i arbetet med bland annat:

  • Ny visuell identitet
  • Fotografering av imagebilder
  • Nytt grepp om inredningskoncept, fotostyling och renderingar
  • Digital kommunikation med ny websida och Inbound Marketing som utgångspunkt
  • Lansering i samband med säljstart av nya boendeprojekt

- Jag har fått med mig många saker i vårt arbete med Sara, berättar Martina Szamer. Generellt fick vi lära känna vårt eget varumärke närmre och jag upplever faktiskt att jag känner bolaget bättre nu. Något jag inte riktigt reflekterat över innan men som blev tydligt i kundundersökningen var att det är oerhört nyttigt att lära känna varumärket ur kundens perspektiv. Att tänka igenom vilka vi är och hur vi vill förmedla oss kändes både utvecklande och viktigt och det strategiska arbetet lade grunden för den röda tråden som vi nu jobbar med genomgripande. Arbetet känns lättare nu när vi har en grund, den grafiska profilen, representativt foto, inredningskoncept osv. Jag upplever att vi uppfattas seriösa och proffsiga, beskriver Martina.

- Inbound Marketing känns riktigt spännande och helt rätt för oss, att kommunicera med leads och kunder digitalt på ett nytt sätt, som naturlig del i deras köpprocess. Vi anordna webinar, delar med oss av byggprocessen digitalt och kommunicerar mer löpande. Det ger både ett bättre flöde i mitt arbete, samtidigt som det ger bättre service, ett ökat kundvärde och jag känner att vi har möjlighet att vara närmre kunden nu även fast vi växlar upp och har fler kunder, säger Martina.

- För mig är det ett stort värde att ha Sara som sparringpartner. Vi är ett litet team och jag är ganska själv i min roll, Sara känner företaget och varumärket väl nu och det känns både värdefullt och tryggt, avslutar Martina.

Av erfarenhet vet jag att inledningen på ett strategiskt arbete kan kännas frustrerande – vad ska alla övningar och diskussioner leda till? Jag känner tillit till processen efter att ha guidat många företag genom den under åren och kan poängtera det längs resan. Att sedan höra kunden själva sätta ord på värdet av processen är så klart det bästa kvittot. /Sara Carlemår

 

TEAM: BearPeak, Ågrenshuset / Olga & Friends, Fotograf Sandra Lee Pettersson, Houwzit, Studio3d och Sara Carlemår

Bearpeak-mail-cover

 

Leave a Comment