Visuell identitet för konsult Eva Aliris bolag

Eva Aliris är konsulten som frigör energi för utveckling hos sina kunder. Hennes bolag fick en snygg kostym och tydligt kommunikationsmaterial genom formgivare Estefania Coral och kommunikationsstrateg Sara Carlemår.

Utvecklas vi inte blir vi ifrånsprungna. Att konstant arbeta med utveckling i sin organisation är central för företag vill vara välmående och väl gående. Ledare behöver ha eller få insikt i att allt börjar med dem själva. Eva Aliris är konsult inom förändringsledning, organisation och ledarskap. Bra ledarskap innebär för Eva att visa mod, ha en god självinsikt och att ta hand om människorna i verksamheten. Hon startade sitt bolag 2019 för att få jobba på det sätt hon tror på fullt ut. Evas sätt att arbeta, att frigöra energi för utveckling hos sina kunder, fick genomsyra den visuella identitet som formgivare Estefania Coral i Pluma Collective och kommunikationsstrateg Sara Carlemår processat fram tillsammans med Eva.

- Sara har med sin lyhördhet och sitt intresse för andras utmaningar lett processen att skapa en visuell identitet för mitt nystartade företag, beskriver Eva. Hon har projektlett arbetet på ett professionellt sätt och har en bra balans mellan att lyssna in mig som kund men också komma med idéer och förslag som speglar mig som person.

Team: Pluma Collective, Eva Aliris och Sara Carlemår

Leave a Comment