Tydlig strategi lyfter stolpföretaget Octowoods image

Octowood tillverkar och säljer åttkantiga stolpar av svensk furu, närmare bestämt norrländsk furu.  De främsta marknaderna är Sverige, UK, Irland, Tyskland och Norge där slutkunden är hästuppfödare, fårfarmare, fruktodlare, vinproducenter och jordbrukare. Sara har rollen som kommunikationsstrateg och projektledare löpande och kopplat till olika projekt. 

Octostolpen som produkt är bland de bästa i klassen och som varumärke har Octowood ett starkt renommé. Med huvudkontor i Jämtländska Kälarne producerar företaget ca 4.000.000 stolpar per år. Företaget ville lyfta fram detta i en rättvisande visuell identitet, genom färg, form och ett bildspråk som framhäver alla styrkor som varumärket redan besatt. En kommunikationsidé, kommunikativt uttryck och copy arbetades fram tillsammans med Panama Studios och Anything Enliglish. Imiagestärkande profilbilder fotades därefter i ett större projekt tillsammans med fotograf Peter Carlsson.

Kommunikationen och budskapen är direkt riktade mot Octowoods slutkunder, ”vi förstår er verksamhet, vi är era vänner”. Stolpen lyfts konsekvent fram som en premiumprodukt med dess tydliga produktfördelar. Huvudkomponenterna i kommunikationen är autentiska bilder i miljö hos Octowoods slutkunder, genomtänkta copytexter som riktar sig direkt mot Octowoods kundgrupper samt “packshot” av stolpen med tillhörande Octowood-etikett. Allt detta sammanstrållade dessutom i en digital ”Brand manual” för Octowoods återförsäljare att nyttja med mallar och förberett matererial; annonser för print och web, digitala displayer, produktblad osv.

-Vi anlitar Sara löpande sedan 2015, berättar Leif Berglund, vd Octowood. Vi uppskattar både Sara som person och proffsigheten i hennes leverans. Den positiva feedback vi får från både marknaden, våra återförsäljare och vår egen koncern är ett kvitto på det goda jobbet, avslutar Leif. 

Förutom att ha drivit kommunikationsstrategiarbetet har Saras roll varit att projektleda arbetet med kommunikationsidé, copyarbete, imagefotografering samt löpande delta i förankring av Octowoods marknadskommunikation hos företagets återförsäljare.

Team: Panama Studio, Anything English, Fotograf Peter Carlsson och Sara Carlemår

Leave a Comment