Vilka effekter ger en vass marknadsstrategi?

Olle Göransson och Susanne Göransson hade drivit företaget Jämtgärsgård under närmre 20 års tid och länge funderat på hur de skulle lyfta till nya nivåer. 2015 gjorde de slag i saken och inledde ett samarbete med Sara Carlemår och Christer Bäckman för att vässa marknadsstrategin och försäljningen. I en intervju bad vi Susanne lyfta värdet av strategiarbetet och inom vilka områden de känner att de ser störst effekt.

Som namnet avslöjar tillverkar och säljer företaget Jämtgärsgård gärdsgårdar. Med ett genuint hantverk och ett unikt råmaterial från de jämtländska skogarna bygger och binder de gärdsgårdar hos sina kunder runt om i landet och världen. Vi kommer till vad vi har gjort för att vässa strategin men vi börjar med effekterna det gett!

- Genom att ha en tydlig strategi har vi fått ett fokus vi inte haft tidigare, berättar Susanne Göransson, en av två delägare. Vi nyttjar vår tid mer effektivt än tidigare och har börjat komma in i ett nytt tillvägagångssätt i försäljningen som kommer att ge riktigt bra resultat på sikt. Vi känner tydligt att uppfattningen av varumärket har stärkts genom återkoppling från såväl branschkollegor som kunder. Kommunikationen och engagemanget internt är betydligt bättre genom att vi har involverat medarbetarna i processen och kommit igång med en regelbundenhet i interna arbetsmöten som vi inte haft tidigare. Att göra mätbara kommunikationsinsatser är också en riktigt spännande effekt.

Ägarna hade alltid haft drömmar med företaget men behövde hjälp med att måla upp dem helt och sätta riktningen framåt. Att ta hjälp utifrån kändes självklart, dels för att tillföra kompetens inom dessa områden utifrån, dels för att just ha någon utifrån som drev processen. Sara och Christer som då arbetade tillsammans i Kommunikationsbyrån Samba, drev processen med att bottna ägarnas vision med företaget, processa fram varumärkesposition och kärnan i varumärket, ringa in marknaden, prioritera kommunikationskanaler, sätta det kommunikativa budskapet och strategin i försäljningen. En viktig del i strategiarbetet kopplat till både affärsidé och varumärke blev att fokusera på rätt saker, kärnverksamheten. I olika omgångar hade Jämtgärsgård testat nya produkter med olika inritning men gemensamt landade vi i att, eftersom de är specialister på gärdsgårdar, fokusera på just gärdesgårdar. Vilket innebar att istället för att bredda produktutbudet, optimera produktionsflödet och försäljningen för gärdsgårdar.

Kopplat till varumärket fanns en fantastisk utgångspunkt att arbeta med, en genuin produkt och ett företag med gott renommé. Det som däremot behövdes var att lyfta fram detta i en rättvisande visuell identitet, genom färg, form och ett bildspråk som framhäver alla styrkor som varumärket redan besatt. Ett nytt kommunikativt uttryck arbetades fram tillsammans med formgivare Lena Andersson på reklambyrån Olga & Friends och profilbilder fotades med Fotograf Jens Blixt.

- Strategiarbetet har lett till att vi tänker mer långsiktigt i både säljarbetet och marknadsaktiviteter. Vi kan arbeta med mer framförhållning i marknadsarbetet och har fått en helt annan struktur i försäljningen. Berättar Susanne. Kommunikationsmässigt har vi gjort en överflyttning från investeringar i mässor och extern annonsering till mer digital kommunikation. Vi investerar i vår egen kommunikation genom ”inbound marketing” där vår hemsida är navet, idag ser vi på hemsidan som en ”digital säljare”. Den hjälper oss att ta anonyma besökare vidare till leads och kunder genom att vi jobbar på ett helt nytt sätt med den. Bland annat erbjuder vi möjligheten att ”testa gärdsgård” online och fångar upp besökaren genom att lagra kontaktuppgifterna.

Webben arbetades fram genom ett nära samarbete mellan reklambyrån Hjärtat i Åre och Samba. Den digitala investeringen var helt rätt även fast det var inkörningsperiod innan arbetssättet satt helt. Företaget såg att istället för att bara ha många anonyma besökare genererade webben direkt potentiella kunder, mätbar kommunikation och konkret sälj.

Varje del och individ i ett företag har en säljande roll. Mer än bara säljaren. Hantverkaren säljer, webben säljer, uppfattningen om varumärket säljer. Alla säljer på olika sätt, med olika verktyg och individuella förutsättningar. 

Arbetsgrupp: JämtgärsgårdOlga & FriendsHjärtatJens Blixt, Samba och Sara Carlemår

Leave a Comment